Jean-Philippe CLAESEN, Notaris te Hoeilaart

 

Jean-Philippe CLAESEN

Notaris te Hoeilaart

Wat bij overlijden?

Noch het overlijden van de verhuurder, noch het overlijden van de huurder (tenzij uiteraard bij een contract van levenslange huur) maken een einde aan het huurcontract.

 

Dit moet worden verdergezet door de erfgenamen.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .