Jean-Philippe CLAESEN, Notaris te Hoeilaart

 

Jean-Philippe CLAESEN

Notaris te Hoeilaart

Kosten en lasten

Hieronder wordt begrepen de onroerende voorheffing alsook de herziening van de kosten en lasten.

 

Onroerende voorheffing: deze kan niet ten laste van de huurder worden gelegd maar is altijd ten laste van de verhuurder.

 

Herziening kosten/lasten: op elk ogenblik kan de huurder/verhuurder ofwel de herziening van de kosten/lasten ofwel de omzetting van de forfaitair vastgelegde kosten/lasten in werkelijke kosten en lasten aanvragen bij de vrederechter. Deze zal uitspraak doen, rekening houdend met de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven en eventueel oordelen of een omzetting mogelijk is.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .