Jean-Philippe CLAESEN, Notaris te Hoeilaart

 

Jean-Philippe CLAESEN

Notaris te Hoeilaart

Het energieprestatiecertificaat (EPC)

Het EPC licht de kandidaat-huurder in over de energetische kwaliteit van de woning of het appartement door hieraan een score toe te kennen.

 

Het certificaat legt geen isolatie van dak en ramen of een betere verwarmingsinstallatie op, maar het gebrek aan deze voorzieningen zal de score doen dalen en de huurder een idee geven over het hoog energieverbruik.

 

Daarnaast zijn er aanbevelingen die de verhuurder moet aanzetten om zijn score te verhogen om zijn woning nog rendabel verhuurd te krijgen. Bij het sluiten van een huurovereenkomst moet de huurder een kopie van dit document verkrijgen. Enkel een erkend energiedeskundige type A kan dit opmaken.

Het certificaat dient beschikbaar te zijn op het moment dat de woning te huur wordt aangeboden.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .