Jean-Philippe CLAESEN, Notaris te Hoeilaart

 

Jean-Philippe CLAESEN

Notaris te Hoeilaart

De woninghuurwet

Opdat een huurovereenkomst onder het toepassingsgebied van de wet zou vallen, moeten twee voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

 
  • het moet gaan om een schriftelijke huurovereenkomst (vanaf 15 juni 2007) betreffende een woning (gemeubeld of ongemeubeld) die door de huurder als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt (dit wil zeggen de plaats waar de huurder, natuurlijke persoon, eventueel met zijn gezin, effectief en op doorlopende wijze verblijft; inschrijving in het bevolkingsregister is een aanwijzing maar geen criterium);
  • met de toestemming van de verhuurder (die ofwel uitdrukkelijk of stilzwijgend kan gegeven worden bij de ingebruikneming door de huurder, ofwel schriftelijk kan gegeven worden in de loop van de huurperiode).
 

In verband met de laatste voorwaarde is het volgende wel belangrijk.
Om te voorkomen dat in de huurovereenkomsten systematisch clausules zouden worden ingelast die de huurder verbieden in het gehuurde goed zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, zijn voor de geldigheid van een dergelijk beding twee voorwaarden vereist:

  • het beding moet op een uitdrukkelijke en oprechte wijze worden verantwoord (bv. een appartement aan zee dat als tweede verblijf wordt gebruikt, ...)
  • er moet aangegeven worden waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft tijdens de huur.
 

Bij de notaris

  • De regering heeft de  huurders beter willen beschermen en daarom paste ze de huurwet aan. Wat is er precies veranderd en waar moet je vooral als verhuurder goed op letten? De notaris  legt in het kort uit hoe je het huurcontract moet opstellen en laten registreren, hoe het zit met de waarborg en aan welke verplichtingen je moet voldoen als je je huis te huur aanbiedt.
 
 

Je huurovereenkomst of afspraken met je huisgenoot veilig bewaren? Dat kan met Izimi! Met Izimi kan je belangrijke documenten veilig bewaren. Izimi is een gratis digitale kluis, aangeboden door het Belgische notariaat. 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .